Stockholm V-dubs styrelse

President: Kurt Källström

Kassör: Johan Söderlund

Tidnings och kalender ansvarig: Peter Sörensen

Webb-ansvarig: David Schulz

Ledamot: Christophe Mugnier

Suppleant: Per Brandt

Suppleant: Kia Samborg