Medlemskap

Som medlem får man ett medlemskort,T-shirt, matrikel och en inloggnings kod för att kunna ändra uppgifter om dig själv eller lägga in bilder. Medlemskapet kostar (200 kr) per år.

Familjemedlemskap kostar (300 kr) per år.

  • Fyll i uppgifterna nedan om dig själv
  • Sätt sedan in (200 kr) på Stockholms v-dubs Plusgiro-konto 45 64 39-9 alternativt Bankgiro 252-9048

OBS! Glöm ej att fylla i namn och adress på inbetalningsblanketten eller när du betalar över nätet. Vi får lite svårt att kontrollera vem som har betalt annars och de kan innebära att din inbetalning blir oregistrerad.

[form ansokan-medlem]