Stockholm V-dubs styrelse

Ordförande: Kurt Källström

Kassör: Johan Söderlund

Revisor: Peter Sörensen

Ledamot: Christophe Mugnier

Suppleant: Per Brandt

Suppleant: Kia Samborg

Valberedare: Bosse Hansson

Webb-Konsult: David Schulz